Pensioenen

Eén van de onderwerpen bij een gedegen analyse is uw pensioen. Tijdens ons hypotheekadvies wordt dit meegenomen. Velen van ons weten niet precies hoeveel er nu eigenlijk op pensioendatum is opgebouwd. Laat staan dat duidelijk is hoeveel nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen er is. Er zijn ook nogal wat verschillende regelingen.

Eén van de onderwerpen bij een gedegen analyse is uw pensioen. Tijdens ons hypotheekadvies wordt dit meegenomen. Velen van ons weten niet precies hoeveel er nu eigenlijk op pensioendatum is opgebouwd. Laat staan dat duidelijk is hoeveel nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen er is. Er zijn ook nogal wat verschillende regelingen.

Meer duidelijkheid wordt tegenwoordig wel verkregen door de nieuwe opstelling van pensioenbrieven. U ontvangt deze ieder jaar met de recente groei en alle op te bouwen en verzekerde bedragen.

Voor een correct overzicht is het cruciaal dat wij een inventarisatie kunnen maken van al uw gegevens. Dit behelst pensioenbrieven van uw huidige en voormalige werkgever(s), lijfrentepolissen, spaargelden en uw (eventuele) hypotheekgegevens.

Mocht u een analyse van uw pensioen wensen, dan bent u van harte welkom.

Call Now Button